קרן הכרמל - המוחרקה

קישור לאינפורמציה ותמונות מקרן הכרמל - המוחרקה

עמק יזרעאל - מראה מהמוחרקה

 


פסל אליהו הנביא